DOROŚLI

Wodna Akademia Dorośli to zajęcia dwusemestralne z cyklu "na naukę nigdy nie jest za późno".
By podjąć wyzwanie zdobycia nowych umiejętności na basenie każdy z Państwa znajdzie jedną godzinę w tygodniu, a tym samym
pozwoli na wzrost swojego bezpieczeństwa i poprawę zdrowia.
Nasza wyjątkowa kadra edukacyjna, która regularnie zgłębia swoją wiedzę i śledzi nowinki pomagające opanować tą jakże trudną
umiejętność, jaką jest pływanie czeka na każdego z Was. Podejmujemy wyzwania Waszej nauki, doskonalenia oraz poprawy techniki
pływckiej.
Z nami osiągniecie wymarzony cel. Zajęcia na basenie pozwolą na opanowanie nowej umiejętności, modelacje sylwetki, pozbycie się
zbędnych kilogramów oraz wzrost bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

WTORKI
Terminy naszych spotkań
październik- luty = Semestr I 
marzec- czerwiec = Semestr II

MIESIĄCdaty
PAŹDZIERNIK 10 17 24 31
LISTOPAD  7 14 21 28  
GRUDZIEŃ 5 12 19  
STYCZEŃ 2 9 16 23 30
LUTY 6 27  
MARZEC  5 12 19 26  
KWIECIEŃ 9 16 23  
MAJ 7 14 21 28
CZERWIEC 4 11  


Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach: 19.00- 19.45 na Krytej Pływalni Delfin w Kielcach, ul. Krakowska 

Opłaty: 
Miesięczna: ilość wtorków w miesiącu x 41zł

semestralna:

semestr1 październik- luty: 680 zł

semestr2 marzec- czerwiec: 500 zł

Ceny zawierają wstęp na pływalnię.

Kliknij i zapisz się na kurs nauki pływania dorosłych

CZWARTKI
Terminy naszych spotkań 
styczeń- czerwiec = Semestr 

MIESIĄCdaty
STYCZEŃ 18 25    
LUTY 1 8 29 
MARZEC 7 14 21 28  
KWIECIEŃ 4 11 18 25 
MAJ 9 16 23  
CZERWIEC 6 13  


Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach: 19.00- 19.45 na Krytej Pływalni Delfin w Kielcach, ul. Krakowska 

Opłaty: 
Styczeń - czerwiec

miesięczna: ilość czwartków w miesiącu x 41 zł 

jednorazowa opłata 720 zł

Ceny zawierają wstęp na pływalnię.


REGULAMIN WODNEJ AKADEMII DLA DOROSŁYCH
1. Zajęcia Wodnej Akademii ŚWOPR trwają zgodnie z zamieszczonym harmonogramem w trakcie roku szkolnego 2023/2024.
2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
3. Osoba zgłaszająca się na zajęcia potwierdza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
rekreacyjno-sportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, w przypadku pojawienia się takiej
konieczności.
4. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym: klapki, strój kąpielowy, okulary oraz czepek.
5. ŚWOPR nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w danym semestrze. Każd uczestnik zajęć ma prawo do odrobienia nieobecności na 1 zajęciach w ciągu semestru po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez aplikację Activenow lub wiadomość tekstową sms. Uczestnik zajęć ma prawo odrobić tylko zgłoszone nieobecności. Odrabianie zajęć odbywa się w terminie wyznaczonym przez ŚWOPR.

6. ŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykreślenia osoby z listy uczestników w przypadku nie zaksięgowania się opłaty za kurs do 20 października / 10 marca.   
7. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty członkowskiej: Opłaty należy dokonać przelewem w tytule opłaty za kurs należy
wpisać: WODNA AKADEMIA imię i nazwisko uczestnika na rachunek bankowy: M Bank 75 1140 2004 0000 3302 7705 0460
8. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów technicznych lub innych powodów niezależnych od ŚWOPR, zajęcia zostaną
zrealizowane po przeniesieniu ich na inny termin. O wszelkich utrudnieniach uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub
poprzez sms.
9. Za szkody wyrządzone na terenie obiektu uczestnik odpowiada samodzielnie.
10. Uczestnik zajęć przebywa na pływalni tylko w określonym przez ŚWOPR czasie. 
11. Zajęcia trwają 45minut i odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym. Uczestnik jest zobowiązany być na zajęciach punktualnie. Wejście do szatni następuje poprzez wydanie kluczyka od instruktora/trenera WA. Na 10minut przed rozpoczęciem zajęć.
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem Państwa w zajęciach Wodnej Akademii ŚWOPR Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszanie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 25-362 Kielce, ul. Zagórska 182a; NIP: 6572912857. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@swietokrzyskiewopr.eu

13. ŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z zajęć i umieszczania ich na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz wykorzystywania do innych akcji marketingowych.

14. ŚWOPR zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie i opłatach z uprzedzeniem kursanta w razie zmiany obowiązujących regulaminów i cennika na obiekcie, na którym odbywają się zajęcia.
15. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin mają prawo i obowiązek rozstrzygać trenerzy WA.
16. Zajęcia odbywają się odpowiednio 1 raz w tygodniu w każdy wtorek i czwartek w godz. 19.00-19.45 zgodnie z załączonym harmonogramem.
17. Zajęcia odbywają się w terminie 10.10.2023- 13.06.2024 r. i w tym terminie obowiązują płatności. Semestry są podzielone zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 23/24.
18. Zapis i opłata członKowska umożliwiająca udział w zajęcia jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i umowy zawieranej drogą elektroniczną poprzez system Activenow (Umowa zostaje przesłana na Państwa e-mail, który podaliście podczas zapisu).

 

Wróć

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254