2020-08-09 

II Regaty o Puchar ŚWOPR

II Regaty o Puchar ŚWOPR
Serdecznie zapraszamy wszystkich żeglarzy i kibiców na I Regaty o Puchar ŚWOPR, które będą rozegrane w Centrum Sportów Wodnych ŚWOPR, wjazd od strony Leszczyn w dniach 29-30.08.2020r.
Miło nam poinformować, że regaty wpisują się w 100lecie obchodów Niepodległości. wszystkie załogi zapraszamy do wspolnego świętowania i przybrania barw biało- czerwonych :)
 
Dwudniowe regaty to nielada atrakcja dla żeglarzy, którzy zmierzą się w 4 klasach wyścigowych:
 
1) Optimist
 
2) Laser 4.7
 
3) Jachty Odkrytopokładowe
 
4) Jachty Kabinowe
5) Omega Standard
 
oraz kibiców dla których przewidzieliśmy szczególne atrakcje.
 

W CELU ZGŁOSZENIA KLIKNIJ TUTAJ

          

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

II REGATY O PUCHAR ŚWOPR

 1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zagórska 182A

25-362 Kielce

tel: 607 753756

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
  1. Regaty zostaną rozegrane w dniach: 29-30.08.2020 na zbiorniku Cedzyna k. Kielc.
  2. Port i biuro regat – Centrum Sportów Wodnych Świętokrzyskie WOPR, wjazd od strony Leszczyn

 

 1. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z zasadami organizacji regat żeglarskich PZŻ - Uchwała nr 220/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 26.04.2018 r.

 

 1. FORMAT REGAT, KLASY, PUNKTACJA
  1. Regaty zostaną rozegrane w formie serii wyścigów
  2. Regaty będą się odbywały dla klas: Optimist, Omega standard, Laser 4.7, Jachty Kabinowe , Jachty Odkrytopokładowe. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 jachty w danej klasie organizator może odwołać start danej klasy  [powołać klasę Open]
  3. W regatach ma zastosowanie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A
  4. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min 1 wyścigu. W przypadku rozegrania min 4 wyścigów jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.
  5. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
  6. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścig.
 2. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat, tablicy ogłoszeń.

 

 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATY, WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Zgłoszenia do regat prosimy wysyłać na adres piotr.molasy@swietokrzyskiewopr.eu z dopiskiem ”II Regaty o Puchar ŚWOPR do dnia 27.08.2020r. do godz. 21.00.lub w biurze regat w dni 29.08.2020 w godz. 9:00-10:00
  2.  Sternicy zgłoszonych jachtów muszą posiadać Licencję zawodnika PZŻ (amatorską lub sportową) . Nr  licencji należy podać w zgłoszeniu do regat.  (Amatorską licencję zawodnika można wyrobić na stronie PZŻ  http://pya.org.pl  cena 10zł)
  3. Wpisowe do regat wynosi

dla klasy Optymist i Laser – bez opłat, pozostałe jachty – 30 zł/jacht

PROGRAM REGAT będzie następujący:

 

Sobota

09-10

Zgłoszenia

11:00

Otwarcie regat

11:25

Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu. Kolejne wg sygnałów na statku komisji regatowej. Sygnał do ostatniej serii wyścigów nie może być podany później niż do godziny 14:00

14:00

Zakończenie pierwszego dnia regat

Niedziela

10:00

Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu. Kolejne wg sygnałów na statku komisji regatowej. Sygnał do ostatniej serii wyścigów nie może być podany później niż do godziny 14:00

 

15:00

Zakończenie regat, wręczenie nagród

 

 1. INSPEKCJA SPRZĘTU

Kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w  dowolnym czasie podczas regat.

 

 1. NAGRODY

Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach otrzymują puchary i dyplomy

 

 1. REKLAMOWANIE

Łodzie mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

 

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
  2. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

 

 1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Wszyscy uczestnicy regat, zawodnicy oraz osoby wspierające i goście muszą przestrzegać poleceń organizatora, osób wyznaczonych i sędziego głównego oraz przestrzegać aktualnych zasad i ograniczeń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

W biurze regat i pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje noszenie maseczek oraz limit osób przebywających w środku.

 

 1. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku i danych osobowych przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

 1. WYŻYWIENIE

We własnym zakresie.

 

 1. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
 2. Piotr Molasy tel. 607753756, e-mail: piotr.molasy@swietokrzyskiewopr.euWróć

KONTAKT

Hala Sportowa w Bilczy
ul. Szkolna 1, 26-026 Bilcza
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254